<–back

Translations

Lindgren, S. (2022). 数字媒体与社会. Chinese translation of Digital Media and Society, 1st Edition. Communication University of China Press. [ISBN 9787565728150]

Hjerm, M. and Lindgren, S. (2011). Introduksjon till samfunnsvitenskapelig analyse. Norwegian translation of Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 1st Edition. Gyldendal.


Books written in Swedish

Carlsson, E., Nilsson, B. and Lindgren, S. (2015, eds.). Digital politik. Daidalos.

Lindgren, S. (2015, ed.). Ungdomskulturer, 2nd Edition. Gleerups.

Dunkels, E. and Lindgren, S. (2014, eds.). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Gleerups.

Hjerm, M., Lindgren, S. and Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2nd Edition. Gleerups.

Johansson, T., Lindgren, S. and Hellman, A. (2013). Nya uppväxtvillkor: Samhälle och individ i förändring. Liber.

Lindgren, S. and Lundström, R. (2013). Ideala offer, och andra: Konstruktioner av brottsdrabbade i media. Gleerups.

Lindgren, S. (2012, ed.). Nya medier och kommunikation: Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern. Gleerups.

Hjerm, M. and Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Gleerups.

Lindgren, S. (2009). Populärkultur, 2nd Edition. Liber.

Lindgren, S. (2009, ed.). Ungdomskulturer. Gleerups.

Lindgren, S. and Sandgren, T. (2007, eds.). Unga och nätverkskulturer: Mellan moralpanik och teknikromantik. Fritzes.

Lindgren, S. (2007). Sociologi 2.0. Gleerups.

Lindgren, S. (2005). Populärkultur. Liber.

Lindgren, S. (2002). Modernitetens markörer. Doctoral thesis, Umeå University.